Privacybeleid


Hallo,

We hebben ons best gedaan om onze Privacy Policy leesbaar en helder te houden, opdat je niet zou verloren geraken door een overvloed aan paragrafen en juridische terminologie.

1. Wie verzamelt de gegevens?

Jouw persoonlijke informatie en gegevens worden verzameld door:
Bedrijfsnaam: Blijzonder
Maatschappelijke zetel: Rue d'Aulnoit 75, 7890 Ellezelles
BTW/Ondernemingsnummer: BE0771558982
Contactpersoon: Nele Forrest
Contactmail: info@blijzonder.be
Contactadres: Rue d'Aulnoit 75, 7890 Ellezelles, België

2. Hoe worden de gegevens verzameld?

De gegevens die wij verzamelen bevatten in de eerste plaats naam en mailadres resulterend uit zakelijke communicatie met onze webshop. Naam, mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres en/of browser-type worden verzameld via de registratie- en bestelprocedure van onze webshop.

We verzamelen deze gegevens met als doel het sturen van nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden i.v.m. nieuwe producten, solden en/of evenementen. Postadressen worden gebruikt om bestelde producten naar onze klanten te kunnen versturen.

Cookies verzamelen gegevens m.b.t. IP-adressen en gebruikte browsers.

3. Met wie delen we de persoonlijke gegevens?

Blijzonder (t.t.z. de eigenaar, Nele Forrest) ontvangt en verwerkt jouw persoonlijke gegevens en deelt deze niet met derden.
Wij gebruiken wel de e-mail tool MailChimp, die verbonden is met de webshop, met als doel om naam en mailadres van ingeschreven klanten/bezoekers te integreren in een mailinglijst, die volledig en uitsluitend beheerd wordt door Nele Forrest van Blijzonder.

4. Hoe worden de gegevens beschermd?

Het administratiegedeelte van onze site werkt met volledige paswoordbescherming en is uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel (in dit geval dus ondergetekende!).
Wij delen nooit gegevens met derden, en evenmin passen we gegevens aan of wissen we gegevens op eigen initiatief.
Back-ups worden op regelmatige basis gedaan om verlies van gegevens te voorkomen.

5. Hoe lang bewaren we de gegevens?

Gegevens worden maximum 5 jaar bewaard.

6. Wat zijn de rechten van de gebruiker?

Volgens de GDPR, zijn volgende gebruikersrechten van kracht:

 • inzage van en toegang tot de gegevens
  Iedere gebruiker en bezoeker waarvan gegevens worden verzameld, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar informatie en deze in te kijken. Ook mag hij/zij bekijken hoe de gegevens verwerkt worden.
 • het recht op rechtzetting
  De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • het recht om vergeten te worden
  De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
 • het recht om klacht in te dienen
  De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 • het recht om toestemming in te trekken
  Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking
  De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • het recht op overdraagbaarheid
  De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • het recht om zich te verzetten tegen beslissingen genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
  De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

7. Worden mijn gegevens buiten Europa verwerkt?

Neen, er worden geen gegevens buiten Europa verwerkt.

8. Are automated decision-making tools used?

Wij gebruiken de met de webshop verbonden e-mail tool, MailChimp, met als doel het integreren van naam en mailadres van ingeschreven klanten/bezoekers van onze webshop in een mailinglijst, die volledig en uitsluitend wordt beheerd door Blijzonders eigenaar, Nele Forrest.
MailChimp toont hoeveel bestemmelingen van een mailing de mail openen en hoeveel clicks naar de webshop gegenereerd worden. Deze resultaten worden uitsluitend gebruikt door de eigenaar van de webshop voor analyse per mailingcampagne en worden nooit gedeeld met derden.

9. Wanneer werd deze Privacyverklaring het laatst herzien?

Deze Privacyverklaring werd herzien op 10 september 2021.


Met vriendelijke groet,
Nele